Berušky

Třídní učitelky: Jitka Brabcová, Dagmar Sosnová, asistentka pedagoga Marie Bláhová

Složení třídy: 24 dětí, 13 chlapců a 11 dívek

Věkové složení: II. třída - děti 3,5 - 4,5 leté

Charakteristika naší třídy a dlouhodobý záměr:

  • Věnujeme se dětem, s nedostatečnou komunikací, s vadami řeči a dětem, jejichž mateřský jazyk není čeština
  • Respektujeme individuální potřeby dětí a jejich různorodost. Podporujeme v dětech přátelské vztahy. Dbáme na to, aby si děti neubližovaly, vedeme je k ohleduplnosti k druhému a učíme je si navzájem pomáhat.
  • Vedeme děti k uznání autority- zdravíme ve školce, zdravíme se mezi sebou. Uvědomovat si pravidla a mantinely.
  • Spolupracujeme a komunikujeme s rodinou. Pořádáme společné odpolední akce.
  • Učíme děti vážit si svých i cizích věcí. Opatrné zacházení s hračkami i vším kolem sebe.
  • Vedeme děti k samostatnosti a sebeobsluze. Také ke zdravé průbojnosti.
  • Dáváme dětem dostatek materiálu, možností a příležitostí k tvůrčí i spontánní činnosti.
  • Především dbáme na bezpečnost a zdraví dětí.
  • Vytváříme v dětech povědomí o ekologickém vnímání - šetříme vodou, papírem, nevyhazujeme jídlo.

Fotogalerie je umístěna na 61msplzen.rajce.idnes.cz


AKCE MŠ 2022  II. třída

18. 1. 2022    Bezpečný pes   vybíráme 50,- Kč

1.  2. 2022     Projektový den v MŠ "Barvy"  hradí MŠ

1.  3. 2022     Kouzelnické vystoupení v MŠ - vybíráme 60,- Kč


od 3.3. do 12.5. 2022 - Solná jeskyně -  lekcí- na každou vybíráme 80,- Kč ( 60,- lekce 20,- doprava) sebou ponožky na převlečení. Svačina v 8 hodin, odjezd v 8,30 hodin od MŠ.

10. 3. 2022   V korunách stromů - JARO  - vybíráme 50,- Kč

12. 4. 2022   Divadlo v MŠ - Pec nám spadla - vybíráme 70,- Kč

2.  5. 2022    Jaro a mláďata na farmě (statek Újezd) - vybíráme 120,- Kč, sebou batoh s pitím, svačina z MŠ

4.  5. 2022   fotografování v MŠ , foto 15x20 - 45,- Kč, s kamarádem 30,- Kč


Vytvořte si webové stránky zdarma!