Berušky

Třídní učitelky: Jitka Brabcová, Dagmar Sosnová, školní asistentka Miluše Lišková

Složení třídy: 22 dětí, 12 chlapců a 10 dívek

Věkové složení: II. třída - děti 3 - 4 leté

Charakteristika naší třídy a dlouhodobý záměr:

  • Věnujeme se dětem, s nedostatečnou komunikací, s vadami řeči a dětem, jejichž mateřský jazyk není čeština
  • Respektujeme individuální potřeby dětí a jejich různorodost. Podporujeme v dětech přátelské vztahy. Dbáme na to, aby si děti neubližovaly, vedeme je k ohleduplnosti k druhému a učíme je si navzájem pomáhat.
  • Vedeme děti k uznání autority- zdravíme ve školce, zdravíme se mezi sebou. Uvědomovat si pravidla a mantinely.
  • Spolupracujeme a komunikujeme s rodinou. Pořádáme společné odpolední akce.
  • Učíme děti vážit si svých i cizích věcí. Opatrné zacházení s hračkami i vším kolem sebe.
  • Vedeme děti k samostatnosti a sebeobsluze. Také ke zdravé průbojnosti.
  • Dáváme dětem dostatek materiálu, možností a příležitostí k tvůrčí i spontánní činnosti.
  • Především dbáme na bezpečnost a zdraví dětí.
  • Vytváříme v dětech povědomí o ekologickém vnímání - šetříme vodou, papírem, nevyhazujeme jídlo.

Fotogalerie je umístěna na 61msplzen.rajce.idnes.cz


AKCE MŠ 2023/2024  II. třída

19.9. 2023    Zimní fotografování- "Lesní jezírko"

od 4.10 do 6.12. 2023 - Solná jeskyně - 10 lekcí- na každou vybíráme 80,- Kč ( 60,- lekce 20,- doprava) sebou ponožky na převlečení.

16. 10. 2023    Výlet " Farma u Toma " - vybíráme 110,- Kč /sebou- batoh, pití, svačina bude z MŠ/

24. 10. 2023    Taneční program v MŠ - vybíráme

28. 11. 2023      Sférické kino - vybíráme 100,- KčVytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky