Berušky

Třídní učitelky: Jitka Brabcová, Dagmar Sosnová, školní asistentka Miluše Lišková

Složení třídy: 24 dětí, 13 chlapců a 11 dívek

Věkové složení: II. třída - děti 3 - 4 leté

Charakteristika naší třídy a dlouhodobý záměr:

  • Věnujeme se dětem, s nedostatečnou komunikací, s vadami řeči a dětem, jejichž mateřský jazyk není čeština
  • Respektujeme individuální potřeby dětí a jejich různorodost. Podporujeme v dětech přátelské vztahy. Dbáme na to, aby si děti neubližovaly, vedeme je k ohleduplnosti k druhému a učíme je si navzájem pomáhat.
  • Vedeme děti k uznání autority- zdravíme ve školce, zdravíme se mezi sebou. Uvědomovat si pravidla a mantinely.
  • Spolupracujeme a komunikujeme s rodinou. Pořádáme společné odpolední akce.
  • Učíme děti vážit si svých i cizích věcí. Opatrné zacházení s hračkami i vším kolem sebe.
  • Vedeme děti k samostatnosti a sebeobsluze. Také ke zdravé průbojnosti.
  • Dáváme dětem dostatek materiálu, možností a příležitostí k tvůrčí i spontánní činnosti.
  • Především dbáme na bezpečnost a zdraví dětí.
  • Vytváříme v dětech povědomí o ekologickém vnímání - šetříme vodou, papírem, nevyhazujeme jídlo.

Fotogalerie je umístěna na 61msplzen.rajce.idnes.cz


AKCE MŠ 2022  II. třída

19.9. 2022   fotografování dětí v MŠ

31. 10. 2022  Akce s rodiči- Zamykání stromů- od 15 hodin


od 11.10 do 13.12. 2022 - Solná jeskyně -  lekcí- na každou vybíráme 80,- Kč ( 60,- lekce 20,- doprava) sebou ponožky na převlečení.

15. 9. 2022    Eko pohádky- 60,- kč

5. 10. 2022   Sférické kino - vybíráme 100,- Kč

24. 10. 2022   Setkání s písničkou - vybíráme 60,- Kč

7.  11. 2022     jak se Janek nemohl rozhodnout - vybíráme 60,- Kč

9.  12. 2022   Vánoční pohádka  vybíráme 60,- Kč


Vytvořte si webové stránky zdarma!