ZÁPIS DO 61. MATEŘSKÉ ŠKOLY PLZEŇ, NADE MŽÍ 3, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE


SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

stav k 26. 5. 2022
Od 15. 4. 2022 do 3. 5. 2022 probíhá vyplňování přihlášek k předškolnímu vzdělávání do MŠ na webu https://mszapis.plzen-edu.cz/

Zákonný zástupce doručí škole žádost (způsobem viz. https://mszapis.plzen-edu.cz ), potvrzení o trvalém pobytu - OP, očkování potvrzené dětským lékařem, rodný list dítěte.

Na žádosti uveďte, o které pracoviště MŠ máte zájem: Nade Mží 3, nebo Na Průhonu 9.

Způsoby doručení:

 • do datové schránky školy (j6jmwj3)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (sosnovada@ms61.plzen-edu.cz)
 • poštou (61. MŠ Plzeň, Nade Mží 3, příspěvková organizace, ulice Nade Mží 3, 318 00 Plzeň)
 • e-mail - nutné do 5 dnů potvrdit podpisem zákonného zástupce (termín podpisu domluvit telefonicky s řed. MŠ: 724 163 763)
 • osobním doručením
 • návštěvu můžete rezervovat v rezervačním systému na www.mszapis.plzen.eu na 4.5. a 5.5.2022

Sběr žádostí v MŠ Nade Mží 3 bude 4. 5. a 5. 5. 2022 v době: 9-12 a 13-16 hod.

Máte-li dotazy k zápisu kontaktujete v pracovních dnech ředitelku MŠ: tel. 724 163 763

61. MŠ nabízí:

 • vstřícný a profesionální přístup
 • klidný a bezpečný prostor ke hrám dětí
 • všestranné rozvíjení Vašich dětí
 • angličtinu pro předškoláky
 • plavecký výcvik
 • návštěvy solné jeskyně
 • řadu sportovních a hudebních aktivit
 • dětská divadelní představení

TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE DĚTI                                                                    zaměstnanci 61. mateřské školy

Děti budou přijímány podle Rámcových krutérií pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných městem Plzeň pro školní rok 2022/2023 v souvislosti s využitím aplikace El. podpory zápisů do MŠ.

Vytvořte si webové stránky zdarma!