Berušky

Třídní učitelky: Jitka Brabcová, Dagmar Sosnová, asistentka Miluše Lišková

Složení třídy: 25 dětí, 14 chlapců a 11 dívek

Věkové složení: II. třída - děti 3,5 - 4,5 leté

Charakteristika naší třídy a dlouhodobý záměr:

  • Věnujeme se dětem, s nedostatečnou komunikací, s vadami řeči a dětem, jejichž mateřský jazyk není čeština
  • Respektujeme individuální potřeby dětí a jejich různorodost. Podporujeme v dětech přátelské vztahy. Dbáme na to, aby si děti neubližovaly, vedeme je k ohleduplnosti k druhému a učíme je si navzájem pomáhat.
  • Vedeme děti k uznání autority- zdravíme ve školce, zdravíme se mezi sebou. Uvědomovat si pravidla a mantinely.
  • Spolupracujeme a komunikujeme s rodinou. Pořádáme společné odpolední akce.
  • Učíme děti vážit si svých i cizích věcí. Opatrné zacházení s hračkami i vším kolem sebe.
  • Vedeme děti k samostatnosti a sebeobsluze. Také ke zdravé průbojnosti.
  • Dáváme dětem dostatek materiálu, možností a příležitostí k tvůrčí i spontánní činnosti.
  • Především dbáme na bezpečnost a zdraví dětí.
  • Vytváříme v dětech povědomí o ekologickém vnímání - šetříme vodou, papírem, nevyhazujeme jídlo.

Od 16. 9. do 25. 11. 2020 navštěvujeme solnou jeskyni. Nezapomeňte přezůvky a roušku.

6. 10. 2020. divadlo v MŠ- "Putování za ledním medvědem". Vybíráme 50,- Kč

14.10. 2020 - divadlo v MŠ "Jak se Janek neuměl rozhodnout" I. III. IV. třída vybíráme 50,-

27. 10. 2020 - divadlo v MŠ- "Ferda Mravenec" II. III. IV. třída vybíráme 50,- Kč


rok 2021

8. 4. 2021 - "Ptáčci zpěváčci " II. III. IV. třída vybíráme 50,- Kč