Medvídci

Třídní učitelky:  Jana Jandová, Bc. Ludmila Ježková 

Složení třídy: 25 dětí, 15 chlapců a 10 dívek

Věkové složení: III. třída - děti 4,5 - 5 leté

Charakteristika naší třídy a dlouhodobý záměr:

Třída "Medvídků" je heterogenní třídou v pavilonu B mateřské školy.

Výchovně vzdělávací činnosti vycházejí z třídního vzdělávacího plánu "Méďa Brumla a jeho kamarádi", rozděleného do čtyř integrovaných bloků a dále konkretizovaných v tematických blocích.

Naším cílem je vytvářet příjemné a bezpečné prostředí, snažíme se vést děti ve spolupráci s rodiči k samostatnosti, vlastní aktivitě, zájmu o poznávání, podporovat je v tělesném rozvoji, komunikačních schopnostech, k respektu k sobě, k druhým a k přírodě.

Během školního roku je nabízeno mnoho aktivit jako:

  • divadelní a hudební představení
  • návštěvy solné jeskyně
  • výlet
  • plavecký kurz pro předškoláky
  • akce pořádané 15. ZŠ a 33. ZŠ
  • angličtina
  • beseda s Policií České republiky pro předškoláky
  • akce s Dobrovolnými hasiči Plzeň - Skvrňany
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky