Povinné zveřejňování informací

 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu.

61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí

  • Zajištění školního stravování

  • Zajištění závodního stravování

viz zřiz. listina

Doplňková činnost

Není

Zřizovatel - statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Popis organizační struktury povinného subjektu.

4. Kontaktní spojení

5. Platby

6. Identifikační číslo školy (IČ) 

70941513 

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ 70941513

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty 

8. Dokumenty

Údaje o rozpočtu - web ÚMO 3

ŠVP Hravým krokem, celým rokem

9. Žádosti o informace 

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)

  • poštou
  • osobně 

12. Formuláře

Lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ.Po osobní domluvě, zda je v MŠ volné místo, možnost stáhnout zde 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Zápis do MŠ (duben- květen) 

V průběhu školního roku v případě volné kapacity. 

Osvobození od úplaty - informace podá ředitelka školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Dosud nebylo řešeno 

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence

Nejsou uzavřeny 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky