Broučci

Třídní učitelky: Bc. Kamila Hájková, Eva Nozarová

Složení třídy: 25 dětí, 9 chlapců a 16 dívek

Věkové složení: V. třída - děti 4 - 6 leté

Charakteristika třídy, záměry:
Naše třída je umístěna v přízemí
budovy. Je rozdělena na hernu, část se stolky pro výtvarné a pracovní činnosti a hrací koutek s kuchyňkou. Disponuje z části novým nábytkem. S třídou Skřítkové sdílíme jídelnu umístěnou v přízemí a ložnici v prvním patře. Díky lokalitě a typu budovy je pro nás charakteristická rodinná atmosféra.

Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na přípravu předškoláků na vstup do 1. tř. ZŠ. Celým rokem se prolínají další aktivity - cvičení v tělocvičně, divadelní představení v MŠ, besedy s Policií ČR, péči o zdravý vývoj zraku - Lví očko, péči o zoubky s mediky budoucí stomatology, návštěva u hasičů, Podzimníček, vánoční besídka, divadelní představení, karneval, výlet, oslava MDD.

Naším hlavním záměrem je, na základě vzájemnému respektu a vzájemné pomoci, vytvářet příjemné a bezpečné prostředí pro děti. Rozvoj celé osobnosti dítěte, jeho zvídavosti, samostatnosti, komunikačních schopností, pohybových a motorických dovedností, respektu k přírodě.

Fotogalerie je umístěna na 61msplzen.rajce.idnes.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky