Smart Plzeňáčci

Projekt SMART PLZEŇÁČCI CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012268

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je podpořit pedagogy partnerských škol ve využívání digitálních technologií, inovativních metod a pomůcek při vzdělávání dětí předškolního věku. Hlavními oblastmi jsou logické myšlení, základy algoritmizace, rozvoj pregramotností a školní zralosti.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky