Operační program...Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Účastníme se Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony.

V rámci projektu absolvujeme tyto aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - čtenářská pregramotnost
  • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky