Výzva č. 2


OP VVV, Výzva č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - šablony pro MŠ a ZŠ

Projekt

ŠABLONY II PRO 61. MŠ PLZEŇ

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012078

Projekt je zaměřen na rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání. Zaměřuje se na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání dětí. Podporuje aktivity rozvíjející ICT. Podporuje spolupráci s rodiči dětí a s veřejností.

Realizace projektu: 1. 9. 2019. - 31. 8. 2021

Výše finanční podpory:

Mateřská škola realizuje tyto šablony projektu:

Školní asistent - personální podpora MŠ

DVPP

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Využití ICT ve vzdělávání

Komunitní osvětová setkávání

Kontaktní osoba projektu

Dagmar Sosnová

ředitelka 61. mateřské školy

Vytvořte si webové stránky zdarma!