Výzva č. 2


OP VVV, Výzva č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - šablony pro MŠ a ZŠ

Projekt

ŠABLONY II PRO 61. MŠ PLZEŇ

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012078

Projekt je zaměřen na rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání. Zaměřuje se na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání dětí. Podporuje aktivity rozvíjející ICT. Podporuje spolupráci s rodiči dětí a s veřejností.

Realizace projektu: 1. 9. 2019. - 31. 8. 2021

Výše finanční podpory:

Mateřská škola realizuje tyto šablony projektu:

Školní asistent - personální podpora MŠ

DVPP

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Využití ICT ve vzdělávání

Komunitní osvětová setkávání

Kontaktní osoba projektu

Dagmar Sosnová

ředitelka 61. mateřské školy

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky