Sluníčka

Třídní učitelky: Hana Komínková, Olga Zoblová

Charakteristika třídy:

Ve třídě nejmenších dětí chceme zajišťovat pohodu, radost a oporu dítěte při adaptaci na kolektiv. Doplňujeme rodinnou výchovu, zajišťujeme prostředí s dostatkem podnětů k aktivnímu rozvoji učení.

Podle individuálních potřeb přirozeně zprostředkujeme dětem poznatky a dovednosti přiměřené jejich věku, rozvíjíme osobnost po všech stránkách.

Hrajeme si, cvičíme, zpíváme, čteme pohádky, povídáme si o věcech a životě kolem nás, kreslíme a malujeme, tvoříme, procvičujeme řeč, paměť, soustředěnost, sebeobsluhu a další činnosti.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky