Zvídaví šikulové

Třídní učitelky: Marcela Přívorová, Bc. Elena Dadová, DiS.

Věkové složení: IV. třída - děti 5 - 7 leté

Charakteristika naší třídy:

Ve třídě se zaměřujeme na celkové zvládnutí sebeobsluhy, včetně zavazování tkaniček a zapínání zipu. Samozřejmostí je zvládnutí osobní hygieny (např. používání kapesníku, toaletního papíru, mytí rukou), zvládnutí drobných úklidových prací, úklid a příprava pomůcek, udržování pořádku mezi hračkami a svými osobními věcmi.
Dětem je do jisté míry ponechávána samostatnost při rozhodování a také zodpovědnost za své chování. Ve třídě máme vytvořena pravidla slušného chování, která se snažíme vědomě dodržovat a máme je stále "na očích".
Sociální zralost a samostatnost je velmi důležitá pro tuto věkovou skupinu a připravuje děti velkým dílem pro vstup do ZŠ. Odloučení od rodičů a zároveň soužití s vrstevníky ve skupině je nenahraditelnou životní zkušeností. Učíme se přizpůsobovat se, spolupracovat, zapojovat se do společné hry, být ve hře partnerem, chovat se přátelsky a ohleduplně.
Velice důležité je také přijmout úkol, pracovat soustředěně, samostaně a podle pokynů učitelek.
Dále je naší prioritou správné zvládnutí řeči, procvičování komunikativních dovedností a rozšiřování slovní zásoby.
Každý den si povídáme, zpíváme, kreslíme, cvičíme, hrajeme si a společně objevujeme svět. Snažíme se, aby svět kolem nás byl příjemný a veselý.


Fotogalerie

Fotogalerie je umístěna na 61msplzen.rajce.idnes.cz

Čarodějnický týden

Velikonoce u Šikulů

Tvoření a hraní