Zápisy do 61. mateřské školy Plzeň, 

Nade Mží 3, příspěvkové organizace

Od 15. 4. 2019 do 1. 5. 2019 probíhá vyplňování přihlášek k předškolnímu vzdělávání do MŠ na webu www.mszapis.plzen.eu

K zápisu do 61. mateřské školy můžete přijít s přihlašovaným dítětem do ředitelny Nade Mží 3 v těchto termínech:

Ve čtvrtek 2. 5. 2019 a v pátek 3. 5. 2019

od 9.00 - 11.00 hod. a od 14.00 - 16.00 hod.

Těšíme se na Vás a Vaše děti

S sebou přineste:


 • Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo jiný doklad o trvalém bydlišti)
 • Rodný list dítěte
 • Vyplněnou a dětským lékařem potvrzenou žádost o přijetí do mateřské školy
 • Další doklady týkající se dítěte, pokud je máte (soudní rozhodnutí, speciální vyšetření, apod.)

61. MŠ nabízí:

 • vstřícný a profesionální přístup
 • klidný a bezpečný prostor ke hrám dětí
 • všestranné rozvíjení Vašich dětí
 • angličtinu pro předškoláky
 • plavecký výcvik
 • návštěvy solné jeskyně
 • řadu sportovních a hudebních aktivit
 • angličtinu pro předškoláky
 • na pracovišti Na Průhonu logopedickou prevencí řeči
 • na pracovišti Na Průhonu společně s nadačním fondem Zelený poklad nové možnosti environmentální výchovy, pěstování zeleniny a květin, pozorování a experimentování s dešťovou vodou

Rámcová kritéria s dodatkem 61.MŠ 2019