Speciální zápis/ Зарахування до дошкільної освіти


Seznam přijatých dětí/ Список прийомних дітей


Zápis do 61. mateřské školy pro obě pracoviště je na adrese:

61. mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace

Nade Mží 3

318 00 Plzeň

Zápis k předškolnímu vzdělávání je určený výhradně pro cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Зарахування до дошкільної освіти, призначене виключно для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв'язку зі збройним конфліктом на території України.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 NA MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM PLZEŇ/

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 в дитячих садках ВСТАНОВЛЕНИХ МІСТОМ ПЛЗЕНЬ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání/

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладy

Rámcová kritéria pro přijetí do MŠ zřizovaných městem Plzeň.

Критерії прийому до дитячих садків встановлені містом Плзень.

Vytvořte si webové stránky zdarma!