Sluníčka

Třídní učitelky: Hana Komínková, Olga Zoblová

Složení třídy: 25 dětí

Věkové složení: I. třída - děti 2,5 - 3,5 leté

Charakteristika naší třídy a dlouhodobý záměr:

Dětem umožňujeme adaptaci na prostředí MŠ a na větší kolektiv dětí. Poznáváme prostředí třídy i celé naší školy. Navazujeme a rozvíjíme první vztahy mezi vrstevníky.

Vedeme děti k samostatnosti, dodržování čistoty, k hygienickým návykům a sebeobsluze.

Ve třídě dbáme na estetické a příjemné prostředí s dostatky podnětů k aktivnímu rozvoji a učení. 

Děti rády hrají pohybové hry, hry se zpěvem, učíme se elementární písničky a říkadla. Hravou formou a nenásilně získávají dovednosti při výtvarných a pracovních činnostech. Spoustu poznatků a vědomostí získávají prostřednictvím pohádek, povídek, vyprávění. Tím se také rozvíjí řečové dovednosti a komunikace mezi dětmi a dospělými. 

Snažíme se rozvíjet osobnosti dětí po všech stránkách. Dbáme na potřeby jednotlivých dětí a spolupracujeme s rodiči.