Skřítkové

Charakteristika třídy :

VI. třída : Skřítkové
Věková skupina : 5 - 7 let
Učitelka : Vendula Faiferová

 Ve školním roce 2017 / 18 dochází do třídy Skřítků celkem 10 dětí, z toho je 5 chlapců a 5 dívek. Dvě děti zůstaly z minulého roku z důvodu odkladu školní docházky.

Ve třídě pracujeme dle třídního vzdělávacího programu Svět kolem nás. Naším hlavním záměrem je příprava na základní školu. Podporuji a snažím se rozvíjet u dětí samostatnost, komunikaci, fantazii. Důraz kladu na základní pravidla slušného chování a stolování. Během dne usiluji o vzájemnou pomoc mezi dětmi, domluvu a respektování se. Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti a zároveň je dbáno na důslednost. Ve třídě panuje přátelská atmosféra a všichni se snaží dodržovat společně dohodnutá pravidla (spolupracujeme, uklízíme po sobě, pozdravíme, poděkujeme.. ). Také se zaměřuji na rozvoj pohybových dovedností, proto docházíme 1x za 14 dní do tělocvičny. Každé z dětí má zavedeno své vlastní portfólio, kam průběžně zařazujeme jeho výtvory a máme přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte.
Naše dvě menší třídy jsou umístěny v 1. patře MŠ, jsou světlé, slunné a vkusně vymalované a vyzdobené. Jedna třída disponuje dostatkem volného prostoru pro hry a cvičení, je zde kuchyňský koutek pro individuální hry. Ve druhé třídě jsou umístěny dva stolečky pro výtvarné a pracovní činnosti, skládání puzzlí či hraní společenských her a nábytkem, ve kterých si děti mohou vybrat činnost či hru dle vlastního přání.

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně a zažívaly pocity úspěchu.