Provoz v červenci 2019

POKYNY

Provoz od 6.00 do 16.00 hod.

Kdo z přihlášených zaplatil je přijat.

Seznam přijatých dětí na prázdniny ze 49. MŠ:

1./I., 2./I., 3./I., 4./I.,6./I., 7./I., 8./I., 1./II., 2./II., 4./II.,5./II., 6./II., 7./II., 1./III., 2./III., 4./III., 5./III., 6./III., 8./III.

Podmínkou k přijetí je:

Do konce dubna oznámit docházku dítěte.

Do 22. 5. provést platby za červenec:

  • zaplacení školného 550,- Kč
  • zaplacení zálohy na stravné 770,-, pro děti s odkladem 858,-

Dne 22. 5., musí být peníze za červenec na účtu 61. MŠ: 58 530 311/0100

Předškoláci nar. 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013 školné neplatí, děti s odkladem školní docházky také školné neplatí. Školné se nevrací, nevyčerpané stravné se vrací.

Umístění dětí do tříd

Děti ze 49. MŠ jsou zařazeny do tříd jako na 49. MŠ

I. tř.: děti z I. tř. 61. MŠ, I. tř. 49. MŠ

II. tř.: děti ze II. tř. 61. MŠ, II.tř. 49. MŠ, Průhon

III. tř.: děti ze III. tř. 61. MŠ, III. tř. 49. MŠ, IV. tř. 61. MŠ

Od 6.00 do 6.30 hod. se schází všechny děti v pavilonu A (zelená a žlutá budova).

V případě nízkého počtu dětí se III. tř. z pavilonu B (prosklená budova) rozdělí do I. a II. třídy v pavilonu A.

Všichni zákonní zástupci ze 49. MŠ podepsali Vnitřní řád MŠ. Zákonní zástupci z 61. MŠ mají podepsaný Školní řád.

Děkuji Vám za vstřícnost a spolupráci

Vyvěšeno 6. 6. 2019

Dagmar Sosnová

ředitelka 61. mateřské školy