Broučci


Třídní učitelky: Věra Mazancová, Jana Štenglová

Složení třídy: 24 dětí, 14 chlapců a 10 dívek

Věkové složení: 3-5 let

Charakteristika třídy, záměry:
Naše třída je umístěna v přízemí
budovy. Je rozdělena na hernu, část se stolky pro výtvarné a pracovní činnosti a hrací koutek s kuchyňkou. Disponuje z části novým nábytkem. S třídou Skřítkové sdílíme jídelnu umístěnou v přízemí a ložnici v prvním patře. Díky lokalitě a typu budovy je pro nás charakteristická rodinná atmosféra.

Výchovně vzdělávací činnosti vycházejí z třídního vzdělávacího plánu "Svět je fajn", rozděleného do tematických bloků. Celým rokem se prolínají další aktivity - divadelní představení v MŠ, besedy s Policií ČR, péči o zdravý vývoj zraku - Lví očko, péči o zoubky s mediky budoucí stomatology, návštěva u hasičů, Podzimníček, vánoční besídka, karneval, velikonoční jarmark, výlet, oslava MDD.

Naším hlavním záměrem je, na základě vzájemnému respektu a vzájemné pomoci, vytvářet příjemné a bezpečné prostředí pro děti. Rozvoj celé osobnosti dítěte, jeho zvídavosti, samostatnosti, komunikačních schopností, pohybových a motorických dovedností, respektu k přírodě.